Wyszukiwanie zaawansowane
Dni
Godziny
Minuty
Środowisko:


Cele:


Grupa docelowa:
O projekcie

Idea projektu zrodziła się z chęci rozwoju metod pracy edukacyjnej z młodzieżą w zakresie angażowania ich w lokalne działania społeczne, aktywność obywatelską i demokratyczną (wolontariat, przynależność do organizacji pozarządowych, rad młodzieżowych). Aby osiągnąć ten cel, realizatorzy projektu dążą do zapewnienia osobom pracującym z młodzieżą wiedzy, metodologii i postaw, aby ich praca w opisanym obszarze stała się jeszcze bardziej wydajna. Ze względu na dbałość o efektywność projektu, planujemy zaangażować młodych ludzi jako ekspertów w zakresie rozwiązywania problemów, które wpływają na nich i rówieśników.

Organizacje partnerskie: Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella" (Wrocław, Polska), Litewskie Centrum Młodzieżowe (Wilno, Litwa), Czeska Rada Dzieci i Młodzieży (Praga, Republika Czeska)

Zespół Pathways

Zespół 2

Ludek Koral

Ludek Koral

Ludek Koral

Ludek Koral

Ludek Koral